zondag 11 december 2016

Het doel van onderwijs

In hooggestemde onderwijspublicaties als onderwijs2032.nl is nogal eens sprake van de noodzaak, de leerlingen nieuwe, 'toekomstgerichte' vaardigheden bij te brengen. Daarbij wordt niet zelden als argument aangevoerd dat het huidige onderwijs opleidt voor beroepen die straks niet meer zullen bestaan. Ook wordt vaak verondersteld dat het de digitalisering van de maatschappij is die om geheel nieuwe vaardigheden vraagt. 

Beide argumenten beschouw ik als flauwekul. Het eerste argument is onjuist omdat het ervan uitgaat dat de kern van onderwijs is gericht op het uitoefenen van een beroep. Ik denk dat onderwijs een meer algemeen doel dient waaraan oriëntatie op beroepen ondergeschikt is. 
Het tweede argument gaat ervan uit dat wij nu al moeten bepalen wat kinderen later moeten kunnen. Afgezien van de kennelijke onmogelijkheid hiervan bij ontbreken van deugdelijke kristallen bollen, is het naar mijn mening niet nodig nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Er is namelijk maar één centrale, onveranderlijke en allesbepalende vaardigheid die leerlingen op school kunnen ontwikkelen. Deze vaardigheid werd in 1914 geformuleerd door een professor in de filosofie, J.A. Smith:
 'Nothing that you will learn in the course of your studies will be of the slightest possible use to you in after life – save only this – if you work hard and diligently you should be able to detect when a man is talking rot, and that, in my view, is the main, if not the sole, purpose of education.'
Vrij vertaald: Niets van wat je leert is van enig nut voor je latere leven, behalve dit: als je hard en ijverig werkt zou je in staat moeten zijn om vast te stellen wanneer iemand onzin beweert, en dit is volgens mij het belangrijkste zo niet enige doel van onderwijs.

Toegepast op onze huidige situatie op school betekent dit dat we ons eens druk moeten gaan maken om het ontbreken van een visie of programma inzake het kritisch omgaan met informatiebronnen binnen de vakken en daar overheen. Lees- en luistervaardigheid in eigen en andere talen, begrijpend lezen, ict-vaardigheden, vaardigheid om informatie te zoeken en te presenteren, enz. enz. - al deze vaardigheden zijn van technische aard en zijn geen leerdoelen op zich maar alleen dienstbaar aan het ene doel om de leerling vaardiger te maken in het beoordelen van informatie volgens criteria als actualiteit, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, relevantie, representativiteit en bruikbaarheid. Zin van onzin onderscheiden, als je dat eens zou kunnen leren! Omgekeerd: hoe kwetsbaar ben je, als je dat niet leert. 

Natuurlijk leveren we met onze lessen hieraan ongetwijfeld een bijdrage, maar niemand weet precies welke. Een onderzoek daarnaar zou ons zomaar aan het schrikken kunnen maken, zoals onze Amerikaanse collega's overkwam. De Stanford-universiteit deed onderzoek naar het vermogen van 8000 jongeren om juiste van onjuiste informatie te onderscheiden. Ruim 80% zag geen verschil tussen nieuws en advertenties. James Kennedy schreef hierover in Trouw van 10 december onder de kop: Nepnieuws floreert dankzij falend onderwijs. Aan zijn artikel dank ik ook de prachtige uitspraak van Smith die ons terugbrengt naar de emancipatoire kern  van onderwijs. 

Smith was een filosoof. Hij kende ongetwijfeld als geen ander het werk van Immanuël Kant en zijn openingszin die ik hierboven citeerde doet sterk denken aan de definitie die Kant gaf voor de Verlichting: "Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid waaraan hij zelf schuldig is."  Op humanistischecanon.nl wordt niet gesproken van bevrijding, maar van het ontkomen. Dat is wellicht dichter bij de bedoeling van Kant die het woord Ausgang gebruikt: de mens wordt niet bevrijd, maar bevrijdt zichzelf. Hij 'stapt eruit!' Daarom lijkt de term 'emancipatie' hier op zijn plaats. Door onderwijs wordt een mens vrij en mondig, in zijn kracht gezet. 

Met de zinsnede 'waaraan hij zelf schuldig is [nl. onmondigheid]' bedoelt Kant niet zozeer dat de mens daaraan schuldig is, maar voor zover hij zelf daaraan schuldig is. (Hier helpt het als je onderscheid kunt maken tussen een uitbreidende en een beperkende bijstelling... docenten Nederlands hebben we ook hard nodig). Met andere woorden: wie aan zijn onderwijs geen emancipatie heeft overgehouden, kan dat zijn onderwijzers verwijten, maar alleen (zoals Smith toevoegt) voor zover hij zelf hard heeft gewerkt en zijn best gedaan. 

Op de website van onderwijs2032.nl wordt 'kritisch denken' besproken als onderdeel van 'persoonsvorming', naast kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting. Geconstateerd wordt dat meer aandacht voor persoonsvorming noodzakelijk is, nu de balans wel erg doorslaat naar kennis en socialisatie. Mijn vraag is: zouden we de doelen kennis en socialisatie liever niet ondergeschikt maken aan het centrale doel persoonsvorming? Dient de mens als persoon niet centraal te staan in het onderwijs, boven de mens als 'weter' en als 'burger'? Is de integriteit van de mens als persoon niet de basis van ons recht en onze cultuur? Is wat je weet slechts de informatie die je deelt (in de cloud of waar dan ook) of is het iets van jezelf waar je ook verantwoordelijkheid voor neemt, als persoon? Heb je in onze maatschappij rechten allereerst als persoon of komt dat op de tweede plaats, nadat je bent ingeburgerd? 

Bij het overdenken van deze vragen denk ik terug aan een bijeenkomst met ons bestuur, lang geleden, toen ook de vraag op tafel kwam wat nu eigenlijk het kerndoel van ons onderwijs zou moeten zijn. Onze toenmalige directeur Flip Boer was de enige die zonder een spoor van aarzeling antwoordde: vorming. Dat antwoord nam ik heel serieus omdat ik wist dat er niemand was die zich zo in de geschiedenis van onderwijs en pedagogiek had ingevreten als hij. Die geschiedenis had hem kennelijk wijsgemaakt dat we ons niets moeten laten wijsmaken waar we niet zelf als persoon voor en achter kunnen staan. Dáár gaat het uiteindelijk om, ook op school. 

maandag 31 oktober 2016

Leerling 2020: leren differentiëren - schrijf je deze week nog in!


Donderdag 10 november organiseert Leerling 2020 in Roosendaal de werkconferentie differentiëren in de klas. Tijdens de conferentie kun je oefenen met differentiëren in de klas. Doel is dat je naar huis gaat met praktische handvatten, die je morgen in de les kunt toepassen. 

 

Programma 

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst gaan ervaren docenten uit verschillende vakgebieden een rondetafelgesprek aan met de deelnemers om concrete voorbeelden en tips & tricks uit te wisselen. In het tweede gedeelte wordt onder begeleiding van een expert gewerkt aan een opdracht die aansluit op de kennis en kunde van de deelnemers. De uitkomsten van deze workshop kan je de volgende dag toepassen in de les!

 

Praktische informatie

* Wanneer: 10 november 2016 van 14:00 tot 18:00 met afsluitend een borrel

* Waar: Jan Tinbergen College: Burgemeester Schneiderlaan 2, 4706 EZ Roosendaal

 

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 4 november a.s. via dit inschrijfformulier. Er zijn beperkte plekken dus schrijf je snel in!

 

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met Nicoline Mulder (nicolinemulder@schoolinfo.nl)

 

Met vriendelijke groet,

Projectteam Leerling 2020

Schoolinfo
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht 

030 232 48 90 
Leerling2020@schoolinfo.nl
www.schoolinfo.nl | www.leerling2020.nl


woensdag 5 oktober 2016

Binnenkort: boeken lenen met een app: Aura

De bibliotheek-app Aura zal binnenkort worden gepusht naar alle beheerde iPads van docenten en leerlingen. Het is een gratis app die zowel voor iOS als Android beschikbaar is. Door in te loggen kunnen docenten en leerlingen boeken en andere zaken reserveren in de mediatheek van het OLC.

De handleiding voor iOS en Android is te vinden in de ELO van Magister, bij Bronnen, onder Gedeelde documenten / ICT.


In de Instellingen vind je een duidelijke uitleg van de diverse functies. Zoeken (op titel, auteur, trefwoord) en reserveren gaat als een zonnetje. Je kunt steeds zien of je boetes hebt, te laat bent met inleveren enz. Kortom, een enorme aanwinst met veel gemak voor iedereen. Ik hoop dat het velen zal stimuleren, (nog) meer gebruik te maken van de prachtige collectie die we hebben.

Lezen van papier is zóveel leuker! En vergeet niet een recensie toe te voegen, als je je boek uit hebt.

maandag 19 september 2016

Voor het eerst met de iPad aan het werk? Maak een afspraak

Dinsdags en donderdags kun je - liefst op afspraak - bij me terecht voor je vragen rondom het gebruik van iPads en andere digitale dingen die je nodig hebt op school.
Veel voorkomende vragen behandel ik ook tijdens mijn workshop op a.s. donderdag.
Je kunt vragen ook tevoren bij mij indienen natuurlijk! Dan houd ik er rekening mee.

Enkele voorbeelden:


 • Apple ID instellen... tips over wachtwoorden zijn niet overbodig.
 • Instellen en gebruik van iCloud... dan kun je overal altijd bij.
 • Een automatische reservekopie laten maken... want je wilt niet alles kwijt zijn bij een storing.
 • Notificaties in- en uitschakelen... want je wilt geen schattig berichtje van je geliefde zien opdoemen tijdens het afspelen van een informatief Youtubefilmpje in de klas.
 • Regels instellen in je schoolemail, zodat mails van leerlingen automatisch in de juiste map terechtkomen (deze is van Johanna!)
 • Weten wat leerlingen nu wel en niet zien van Magister ELO en hoe je de ELO überhaut kunt gebruiken op de iPad.

ENZOVOORT!

Ik zie je graag, donderdag of op de werkkamer tegenover 10aL.

Pilot Zuludesk: ervaringen

Tips en ervaringen zijn zeer welkom! De werking van Zuludesk is nog verre van optimaal zolang bijvoorbeeld alle leerlingen nog niet zijn toegevoegd. Deze week volgt een belangrijke stap in de goede richting, lees hierover in een ander bericht, over het inleveren van nog niet beheerde iPads. 

De grootste operatie op dit punt moet plaatsvinden aan de Clauslaan, bij ICT-beheer. Helaas is het vergelijken van de voorlopige Zuludesk-lijsten met de actuele leerlinglijsten voorlopig nog een handmatige klus. Dat duurt dus nog even. Laat het je niet weerhouden om te testen.

Vergeet nooit om na je les deze ook af te sluiten en de restricties ongedaan te maken. We merken de laatste tijd dat er haperingen zijn. Herhaal het afsluiten nog enkele malen. Soms blijven leerlingen toch nog even steken in de app die tijdens de les verplicht was. Geen paniek, nog even blijven proberen, en vooral niet van het netwerk afgaan. Het netwerk is nl. ook nodig om (vanaf de Clauslaan) op afstand een reset te geven indien het echt niet lukt om de iPad 'vrij' te geven. 

Heel belangrijk: meld je ervaringen en ontdekkingen trouw aan Nico of aan mij! Wij bespreken de ervaringen geregeld met Martijn Adegeest, die Zuludesk beheert.Schermcode weg, wat nu?

Leerlingen hebben een schermcode moeten instellen om de iPad af te grendelen van gebruik door anderen. Daarbij is duidelijk gezegd dat ze de code moeten opslaan op een veilige plaats, bijvoorbeeld als notitie in de mobiele telefoon. Misschien niet duidelijk genoeg, want er zijn al diverse leerlingen bij me langs geweest om met een sip gezicht te melden dat de code kwijt was...

Wat te doen? En belangrijker nog: wat NIET te doen?

In veel gevallen herinnert de leerlingen zich de code vijf minuten tot vijf uur later wel weer. Belangrijk is: NIET van het netwerk gaan, dus NIET de iPad helemaal uit en weer aanzetten. Dat brengt de code niet terug, en erger: het zorgt ervoor dat de iPad naar de Clauslaan zal moeten om daar gewist te worden.

Als na enkele malen proberen en enkele uren wachten de munt nog steeds niet valt, is een topdeskmelding nodig via docent / mentor / ICT-coördinator. Op voorwaarde dat de iPad nog op het netwerk zit, kan de code dan op afstand worden gewist.

Een punt van aandacht hierbij is de voorlichting aan de leerlingen. Soms kan ik me niet onttrekken aan de indruk dat de schermcode is gewist als gevolg van 'leuke spelletjes' waarbij leerlingen elkaars iPad bemachtigen en snel achter elkaar een verkeerde code intoetsen. Met voorspelbaar gevolg. Dit is pestgedrag met heel vervelende gevolgen. Laten we er alert op zijn. Dat begint met duidelijk maken wat er gebeurt en wat de consequenties zijn. Bespreekpuntje tijdens het mentoruur misschien, in deze week tegen het pesten?

dinsdag 13 september 2016

Leerlabs testen innovaties op school

Leerlabs? Wat zijn dat nu weer?
Scholen werken samen om te experimenteren met nieuwe mogelijkheden om leerlingen te motiveren en hun resultaten te volgen. Lees de nieuwsbrief eens door, misschien doekje een goed idee op voor je eigen praktijk!

Laagdrempelig digitaal leermateriaal: VO-Content. Meer weten?

VO-Content komt in de buurt. Als je eens kennis wilt maken: in sessies van 20 minuten krijg je de highlights van alle materialen en diensten vlot uitgeserveerd.

http://us12.campaign-archive2.com/?u=7794267e8bc2afab7a6cc1f43&id=65b6969875&e=53aeb79f40donderdag 8 september 2016

Leerling 2020 werkconferentie

Op 20 september organiseert Leerling 2020 in Breda de werkconferentie Digitale didactiek voor docenten. Voor deze conferentie is nog een aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via deze link. Mocht je je al hebben aangemeld voor deze werkconferentie of is deze werkconferentie geschikter voor een collega, wil je deze mail dan doorsturen naar andere collega’s.  

 

Doel van de werkconferentie is om je te laten ervaren hoe je ict zodanig kunt inzetten dat het je lessen verrijkt. Tijdens de conferentie ga je zelf aan de slag door het maken van een opdracht. Voordat je zelf aan het werk gaat, maak je via een Proeverij eerst kennis met verschillende tools, werkvormen en theoretische onderbouwingen. Deze komen vervolgens weer terug in de opdrachten. De opdrachten en de bijbehorende proeverijen vind je op onze website.

 

In maart 2016 vond de eerste werkconferentie Digitale didactiek plaats in Utrecht. Een impressie van deze conferentie kun je hierbekijken. Een van de deelnemers zei over deze conferentie:

“Wat ik goed vond aan de werkconferentie digitale didactiek was dat we aan de slag gingen met een tool. Daar hou ik van. Gewoon uitproberen. Het was handig dat er hulp en begeleiding aanwezig was. Doordat we direct met de digitale tools konden werken, ging ik met een tevreden gevoel weg. Ik ben vaardig geworden in screencast-o-matic. Deze tool gebruik ik inmiddels in mijn lessen.”  – Latifa Ouchene, Tabor College d’Ampte

 

De werkconferentie is van 14.30 – 18.00 uur op het Tessenderlandt in Breda. Via ditinschrijfformulier kun je tot en met 15 septemberinschrijven. Deelname is gratis.

 

Met vriendelijke groet,

Projectteam Leerling 2020

Schoolinfo
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht 

030 232 48 90 
Leerling2020@schoolinfo.nl
www.schoolinfo.nl | www.leerling2020.nl

 

maandag 29 augustus 2016

Toegang tot docentenmateriaal

 • Docentenmateriaal bij een digitale methode moet apart worden besteld door de sectieleider, bij de betreffende uitgever.
 • Bedenk dat in veel gevallen een aantal gebruikers moet worden opgegeven. 
 • Docenten moeten wel een account hebben bij de betreffende uitgever, bijv. op mijnnoordhoff.nl
 • Als de uitgever eenmaal een bevestiging heeft gestuurd met een EAN-nummer, kan dit nummer door de docent zelf in Magister worden geplakt: Magister / ELO / Bronnen / Digitaal materiaal / Methodemateriaal / Docentlicenties. Hier zie je bovenaan een venster waarin je het EAN-nummer kunt plakken. De licentie komt in het vak eronder te staan. 
 • Door erop te klikken kun je je materiaal openen. 
 • Het materiaal is ook toegankelijk vanaf de inlogpagina van de methode op internet, bijv. mijnnoordhoff.nl / mijn producten.
 • Op iPad: Vergroot een pagina in een Studiekitboek, je ziet bovenaan een rode prikker. Klik erop en kies Extra materiaal. Nu kom je ook bij je docentenmateriaal.

Van start met beheerde iPads in klas 1

iPad
Daar zit je dan in 10aL met je gloednieuwe iPad op schoot... eindelijk...!

Voor het eerst kregen de eersteklassers hun iPad op school uitgeleverd. Ouders hebben dit jaar de iPad via de webshop van Amac en ONC Parkdreef gekocht.

Door deze centrale inkoop konden de iPads worden geregistreerd en voorzien van instellingen die beheer mogelijk maken.

Wat houdt dat in en wat zijn de consequenties?
 • Door centraal beheer kunnen de systeembeheerders ervoor zorgen dat de juiste instellingen van de iPad via het schoolnetwerk automatisch op alle leerling-iPads worden gezet. Dit ontlast de ouders en de leerlingen zeer en voorkomt vele problemen als gevolg van verkeerde instellingen.
 • Ook kunnen alle benodigde apps op alle apparaten worden gezet.
 • Het gebruik en de status van de iPads kunnen worden gemonitord. Technische problemen of andere storingen komen dus snel in beeld.
 • Door gebruik van het programma Zuludesk kunnen docenten meekijken op de iPads voor de duur van hun les en bepaalde instellingen wijzigen, bijv. toegang tot internet, afsluiten van alle apps behalve het schoolboek, presenteren van een leerling-iPad op het schoolbord enz. Binnenkort komt er een presentatie met uitleg voor alle docenten klas 1.
Bij veel leerlingen zijn er nog kleinere en grotere problemen met de bestelling van boeken, fouten in de levering van de boeken, het downloaden van de boeken, de werking van de iPad of bepaalde apps enz. enz. We vragen dus om je geduld met de leerling die het ook niet (altijd) kan helpen. Alle instructies en uitleg vind je op de blog voor leerlingen en ouders: http://ipadparkdreef.blogspot.nl/

Kijk daar ook zelf eens om te weten wat er speelt.

Theo Poot

De leerlingen, maar uiteraard ook de collega's, zijn altijd welkom op de 1L-vleugel, aan het aloude loket of liever aan de deur rechts daarnaast, die zal openstaan als ik er ben op dinsdag en donderdag. Mijn emailadres kan ook een handig middel zijn om zaken te melden! tpoot@onc.nl 
 

dinsdag 13 oktober 2015

De Tien Geboden voor digitaal leermateriaal op het ONC

(Licht bewerkte versie van mijn gemailde bijdrage aan de High Tea)


De belangrijkste hobbel op onze weg is de dinosaurusrol van de grote uitgeverijen aan wie wij onze ziel lang geleden hebben verkocht. De manier waarop zij hun kwalitatief goede content aanbieden is tot op heden ver achtergebleven bij de gedane beloften en ik voorzie te weinig verbetering. Papier achter glas blijft de kern. Er worden torenhoge bedragen gevraagd voor matig werkende producten. Mede daardoor is er geen geld over om bijv. betaalde apps te distribueren of aanvullend/alternatief leermateriaal aan te schaffen.

Onze ambitie moet groter zijn dan doormodderen en ik hoop dat we klaar zijn zijn voor een volgende stap, nl.: eisen stellen en daarbij uitgevers zoeken (het omgekeerde dus van wat we tot nu toe hebben gedaan). Mijn eisenpakket bied ik hierbij aan in de vorm van Tien Geboden.

Tien Geboden voor aanbieders van leermateriaal:

1. Leermateriaal moet 'native' gemaakt zijn voor scherm / tablet,
2. Leermateriaal moet interactief en multimediaal zijn niet via extra toeters en bellen maar geïntegreerd,
3. Leermateriaal moet flexibel ingezet kunnen worden in digitale vorm ėn waar nodig ook in print (want die blijft zijn meerwaarde houden),
4. Het verwerken en oefenen in werkboeken moet voor zover mogelijk vervangen kunnen worden door interactieve vormen van (formatieve) toetsing waarvan de resultaten voortdurend gemonitord kunnen worden door de docent en als handvat voor maatwerk kunnen dienen (differentiatie en gepersonaliseerd leren),
5. Het leermateriaal moet kunnen worden aangepast aan actuele en individuele behoeften en verrijkt met eigen content van de docent,
6. Het leermateriaal moet kunnen worden benaderd in een complete leeromgeving waarin ook plaats is voor content van andere aanbieders en voor interne content,
7. Het leermateriaal moet kunnen worden getoetst met behulp van hoogwaardige, veelzijdige en geijkte toetsvragen, liefst met mogelijkheden tot benchmarking,
8. Het leermateriaal moet geen al te zware eisen stellen aan onze ICT-infrastructuur,
9. Het materiaal moet geregeld worden geüpdatet en up-to-date gehouden zowel technisch als inhoudelijk,
10. Er moet sprake zijn van ultrakorte lijnen als het gaat om feedback richting uitgever, ondersteuning en technische service.


Het zal duidelijk zijn dat geen enkele uitgever tot nu toe ook maar voor dertig procent aan deze tien geboden voldoet. Zijn de eisen dan te hoog? Nee, want de ontwikkelingen richting gepersonaliseerd leren gaan door en er zijn wel degelijk uitdagers in de markt. Ik noem er twee: 

- Dedact in Leiden, waar o.a. Economie bij ons inmiddels goede ervaringen heeft. 
- VO-content met gratis materiaal, voor scherm ontwikkeld en nu deels ook met de mogelijkheid leerresultaten gepersonaliseerd op te slaan en te rearrangeren. 

Dedact biedt ook toetsingsmogelijkheden voor diverse vakken en een leeromgeving Learnbeats die voldoet aan de hierboven gestelde eisen.
Tenslotte ben ik zeer geporteerd van de mogelijkheden bij Dedact om desgewenst gedrukte versies mee te leveren voor weinig meer geld. Een totaallicentie kost bij deze uitgever ongeveer de helft van wat een 'grote'  uitgever vangt. De helft!


De Stercollecties van VO-Content zijn voor ons zelfs gratis. 

Ik ben nu bezig materiaal van Dedact te bekijken en nodig iedereen uit om mee te kijken, je kunt de link naar het proefmateriaal zo van me krijgen. Voor geschiedenis ga ik in H3 de Tweede Wereldoorlog geheel behandelen met materiaal van VO-Content om ook daarmee nog meer hands on ervaring op te doen.

Tenslotte nodig ik mijn collega's uit om in de secties goed te discussiëren over de aanpak van het leren met iPads in de bovenbouw. Terug naar papier? Of vooruit met digitaal? Of een mix? We moeten er klaar voor zijn als het zover is.

Groeten,

Theo