dinsdag 13 oktober 2015

De Tien Geboden voor digitaal leermateriaal op het ONC

(Licht bewerkte versie van mijn gemailde bijdrage aan de High Tea)


De belangrijkste hobbel op onze weg is de dinosaurusrol van de grote uitgeverijen aan wie wij onze ziel lang geleden hebben verkocht. De manier waarop zij hun kwalitatief goede content aanbieden is tot op heden ver achtergebleven bij de gedane beloften en ik voorzie te weinig verbetering. Papier achter glas blijft de kern. Er worden torenhoge bedragen gevraagd voor matig werkende producten. Mede daardoor is er geen geld over om bijv. betaalde apps te distribueren of aanvullend/alternatief leermateriaal aan te schaffen.

Onze ambitie moet groter zijn dan doormodderen en ik hoop dat we klaar zijn zijn voor een volgende stap, nl.: eisen stellen en daarbij uitgevers zoeken (het omgekeerde dus van wat we tot nu toe hebben gedaan). Mijn eisenpakket bied ik hierbij aan in de vorm van Tien Geboden.

Tien Geboden voor aanbieders van leermateriaal:

1. Leermateriaal moet 'native' gemaakt zijn voor scherm / tablet,
2. Leermateriaal moet interactief en multimediaal zijn niet via extra toeters en bellen maar geïntegreerd,
3. Leermateriaal moet flexibel ingezet kunnen worden in digitale vorm ėn waar nodig ook in print (want die blijft zijn meerwaarde houden),
4. Het verwerken en oefenen in werkboeken moet voor zover mogelijk vervangen kunnen worden door interactieve vormen van (formatieve) toetsing waarvan de resultaten voortdurend gemonitord kunnen worden door de docent en als handvat voor maatwerk kunnen dienen (differentiatie en gepersonaliseerd leren),
5. Het leermateriaal moet kunnen worden aangepast aan actuele en individuele behoeften en verrijkt met eigen content van de docent,
6. Het leermateriaal moet kunnen worden benaderd in een complete leeromgeving waarin ook plaats is voor content van andere aanbieders en voor interne content,
7. Het leermateriaal moet kunnen worden getoetst met behulp van hoogwaardige, veelzijdige en geijkte toetsvragen, liefst met mogelijkheden tot benchmarking,
8. Het leermateriaal moet geen al te zware eisen stellen aan onze ICT-infrastructuur,
9. Het materiaal moet geregeld worden geüpdatet en up-to-date gehouden zowel technisch als inhoudelijk,
10. Er moet sprake zijn van ultrakorte lijnen als het gaat om feedback richting uitgever, ondersteuning en technische service.


Het zal duidelijk zijn dat geen enkele uitgever tot nu toe ook maar voor dertig procent aan deze tien geboden voldoet. Zijn de eisen dan te hoog? Nee, want de ontwikkelingen richting gepersonaliseerd leren gaan door en er zijn wel degelijk uitdagers in de markt. Ik noem er twee: 

- Dedact in Leiden, waar o.a. Economie bij ons inmiddels goede ervaringen heeft. 
- VO-content met gratis materiaal, voor scherm ontwikkeld en nu deels ook met de mogelijkheid leerresultaten gepersonaliseerd op te slaan en te rearrangeren. 

Dedact biedt ook toetsingsmogelijkheden voor diverse vakken en een leeromgeving Learnbeats die voldoet aan de hierboven gestelde eisen.
Tenslotte ben ik zeer geporteerd van de mogelijkheden bij Dedact om desgewenst gedrukte versies mee te leveren voor weinig meer geld. Een totaallicentie kost bij deze uitgever ongeveer de helft van wat een 'grote'  uitgever vangt. De helft!


De Stercollecties van VO-Content zijn voor ons zelfs gratis. 

Ik ben nu bezig materiaal van Dedact te bekijken en nodig iedereen uit om mee te kijken, je kunt de link naar het proefmateriaal zo van me krijgen. Voor geschiedenis ga ik in H3 de Tweede Wereldoorlog geheel behandelen met materiaal van VO-Content om ook daarmee nog meer hands on ervaring op te doen.

Tenslotte nodig ik mijn collega's uit om in de secties goed te discussiëren over de aanpak van het leren met iPads in de bovenbouw. Terug naar papier? Of vooruit met digitaal? Of een mix? We moeten er klaar voor zijn als het zover is.

Groeten,

Theo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.